مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ گفت: در این حین یک نفر از بیرون با لباس شخصی وارد زمین شد. دیدم سرپرست تیم خونه به خونه است که ایشان مرا هل داد و من ایشان را هل دادم که افتاد روز زمین.

به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!