ژاردیم حضورش در پاریسن ژرمن را به کل تکذیب کرده است.

به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!